Bedrijfsleven

Maak het verschil!

Reeds tijdens mijn MBA-opleiding 23-jaar geleden was mijn interesse in stress- en burn-out zo groot dat ik er mijn thesis over schreef! Dit onderwerp werd op bedrijfsniveau nauwelijks aangehaald of zelfs benoemd. Maar ik wist dat dit in de toekomst een issue ging worden.

En had ik gelijk!

Op bedrijfsniveau leg ik mij toe om samen met het management en werknemers te zoeken waar de stressfactoren zitten, hoe we de stressbronnen kunnen ombuigen naar energiebronnen, en wat er exact nodig is om dit te realiseren.

Aandacht voor en uitdieping van deze materie op bedrijfsniveau is zeer nodig. 
De nood aan sensibilisering en preventie is hoog!

Pikir-Coaching-Teamwork

WAAROM LIJKT HET GRAS GROENER AAN DE ANDERE KANT?

“Kan ik er eens een kijkje nemen?”

Het verzuim wegens stress- en spanningsklachten neemt alsmaar toe. Je collega’s zien uitvallen is een knelpunt voor een organisatie. Zowel werknemers als werkgevers dienen hier de handen in elkaar te slaan.

Ook de verslavingsproblematiek van werknemers onder druk moet erkend worden en onder de loep genomen worden. Evenals het “goed gevoel” van de werknemers herstellen en zo het verzuim naar beneden halen.

Het onderwerp is nog steeds moeilijk bespreekbaar en/of behandelbaar op persoonlijk vlak noch op professioneel vlak, laat staan dat er al preventief naar gewerkt wordt.

De zoektocht naar het erkennen van Stress en Burn-out en het vinden van hulp is niet gemakkelijk en moeilijk bespreekbaar, en net daar wil ik een verschil maken!

Pikir Coaching Succesverhaal

We werken concreet aan het opstellen van een stappenplan via volgende thema’s:

Wat is stress? Wat doet het met je lichaam en geest?
Hoe breng je stress management onder de aandacht bij jezelf en jouw team?
Ga op zoek naar de energievreters en energiegevers binnen het bedrijf
Wat is burn-out / bore-out?
Hoe werk je preventief, om burn-out / bore-out te mijden?
Welke stappen onderneem je als iemand “out” geraakt?
Hoe verwelkom je een collega terug na een burn-out?
Hoe voorkom je dat iemand hervalt in een burn-out?

Maak het verschil!

Zet vandaag nog de eerste stap richting oplossingsgericht werken en denken.